Curs 2011-2012

Els exploradors digitals de Can Vidalet.
Ja ens hem posat en marxa!
Podeu accedir als dos blocs d'aquest curs, un per a cada escola, per a conèixer els nens i avis i les activitats que fan cada setmana. 

 Escola Matilde Orduña
 Escola Can Vidalet
 http://exploradorsdigitalsmo.blogspot.com/