El Programa d'Alfabetització Digital Intergeneracional forma part de les actuacions que es realitzen al Barri de Can Vidalet, a Esplugues de Llobregat, gràcies al Pla de Millora de Can Vidalet.


Descripció
Desplegament d’un programa d’alfabetització intergeneracional que doti a les persones participants dels coneixements adequats per fer un ús quotidià de les tecnologies de la informació i de les comunicacions. Al programa hi participaran el col·lectiu de la gent gran i l’alumnat de les escoles del barri.

Objectius
  • Reduir l’escletxa digital, afavorint l’educació en valors; i afavorir la cooperació intergeneracional per tal que infants i adults puguin treballar i aprendre els uns dels altres.
Anteriorment

Durant els cursos 2009-10 i 2010-11 han participat dos centres escolars de Can Vidalet. S'ha integrat en el currículum escolar dins les hores lectives d’informàtica, treballant una persona gran per cada dos alumnes en grups d’aproximadament 12 alumnes amb 6 persones grans.

En execució
Durant el curs escolar 2011-2012 estan participant de nou dues escoles amb dos grups cada una. A més enguany s'ha creat un nou grup amb joves de l'Institut Joanot Martorell.

Aquest programa està subvencionat per la Generalitat de Catalunya, dins del Pla de Millora Integral de Can Vidalet de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i desenvolupat per la Fundació Pere Tarrés.